Kun puhutaan väreistä, on mukana usein myös termi päävärit. "Pääväreinä" voidaan pitää keltaista, magentaa ja syaania, jotka värinmuodostuksen kannalta ovat kukin kahden päävärin yhdistelmiä. Näitä kolmea sekoittamalla voidaan saada aikaan kaikki muut värit, ja kaikkia kolmea tietyssä suhteessa sekoittamalla saadaan aikaan harmaata. Näitä kolmea väriä, sekä mustaa käytetäänkin muun muassa neliväripainossa, josta tulee neliväripainon kirjainkoodi CMYK = cyan, magenta, yellow, Key=musta, eli avainväri.

Painotekniikka

Kukin neljästä osaväristä painetaan paperille erikseen. Värien voimakkuutta säädetään muodostamalla väreistä tiheässä olevia rasteripisteitä, jotka peittävät vain osan painettavasta paperipinnasta. Rasteroinnin avulla neljällä perusvärillä saadaan aikaan periaatteessa miljoonia erilaisia värisävyjä. Käytännössä paperille painettuina ihmissilmälle erottuvien erilaisten sävyjen määrä on enintään joitakin tuhansia. Kirjapainossa käytetään yleensä pigmenttivärejä, sillä ne kiinnittyvät painomateriaalin pintaan. Tällöin vähemmällä painovärin määrällä saadaan aikaiseksi intensiivisempi väri. Painotekniikoita ovat mm. kohopaino, litografia, offsetpaino, Pantone Matching System, rotaatiopaino ja syväpaino. Esimerkiksi rotaatiopaino käyttää paperinaan paperirullalta painotelojen väliin kulkevaa katkeamatonta paperirataa, joka leikataan sivuarkeiksi vasta painotyön loppuvaiheessa. Rotaatiopaino on arkkipainoa nopeampi painomenetelmä, minkä vuoksi sitä käytetään silloin, kun painosmäärät ovat suurehkoja, esimerkiksi yli 20 000 kappaletta. Rotaatiopainoa käyttävät esimerkiksi sanomalehdet ja monesti mediassa näkyy sanomalehtiä painossa.

Värien Maailma